Tin tức - Sự kiện

Lớp tiền Tiến sĩ khóa 07/2016

Kính gửi Quý Khoa/ Phòng   Theo thông báo số 36/ĐTTTS ngày 16/05/2016, Trung tâm đào tạo tiền Tiến sĩ thuộc ĐHQG-HCM mở lớp tiền Tiến sĩ khóa 07/2016.   Hạn đăng ký là 09/06/2016.   Quy thầy/ cô quan tâm vui lòng tham khảo thông báo đính kèm.   P. QLKH - HTQT

Xem tiếp...
Các tin khác

Nghiên cứu khoa học

QĐ giao đề tài NCKH cấp Trường 2015-2016

Quyết định giao đề tài NCKH cấp Trường 2015 -2016: Phòng NCKH - HTQT thông báo tới Quý Thầy/Cô, Phòng, Khoa về Quyết định giao đề tài NCKH cấp Trường 2015 -2016 cho các cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (tham khảo Quyết định đính kèm). Các Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo đúng thời gian và [ ... ]

Xem tiếp...
Các tin khác

Hợp tác quốc tế

Học bổng Thạc sỹ - Tiến sỹ của Đại học National Central (Đài Loan)...

Học bổng Thạc sỹ - Tiến sỹ của Đại học National Central (Đài Loan)   Tên chương trình: g vấn  Học bổng Thạc sỹ - Tiến sỹ của Đại học National Central (Đài Loan)  Đơn vị tổ chức/tài trợ: ional Central (Đài Loan)    Bậc học:  sĩ, Tiến sĩ gian: 14h – 16h ngày 12/10/2016 (Thứ Tư) ểm dự kiến:&n [ ... ]

Xem tiếp...
Các tin khác