Hội nghị Quốc tế chuyên đề CNTT lần 6 ngày 3-4/12/2015 tại Huế

ABSTRACT

Privacy   Preserving  Data  Mining  (PPDM)  has  become  an important researctopic in recent years. Hiding high utility sequential patterns isvery necessary in business, health and security applications, etcThgoaohiding is tfind thway to hide all high utility sequential patterns so that the adversaries canomine them from the sanitized database. However, there are a femethodin the literature fohiding high utility sequential patterns. In this paper, wpresent a new approach for solving this problem. First, we use an expansion algorithm of USpan [2] for mining all high utility sequentiapatterns. Then we present two proposed algorithms HHUSP (HidinHigh Utility Sequential Pattern) and MSPCF (Maximum Sequential Patterns Conflict First) to  hide all high utility sequential patterns. Experimental results shothe evaluatioof execution time, memory usagon the large-scale datasets.

 

Dinh Duy Tai, Information Technology Faculty - Hochiminh City College of Industry and Trade;  “A Novel Approach for Hiding High Utility Sequential Patterns”; The 6th international Symposium on Information and Communication Technology 2015 (SoICT 2015) held in Hue City.

Nghiên cứu khoa học

CẤU TRÚC MỘT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tùy vào mục tiêu nghiên cứu mà người viết lựa chọn bố cục kết cấu phù hợp. Có thể thay đổi bố cục bài nghiên cứu, nhưng phải có các nội dung cần thiết.

Xem tiếp...
Các tin khác

Hợp tác quốc tế

HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG KOREATECH - HÀN QUỐC

Học bổng Thạc sĩ Quản lý giáo dục nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý giáo dục nghề nghiệp cho các cán bộ và giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020 tại trường KoreaTech, Hàn Quốc.

Xem tiếp...
Các tin khác

GÓC NHÌN

DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH FLIPPED CLASSROOM
24 02 2020 16:01 - admin

Mô hình dạy học flipped classroom được áp dụng ở Mỹ khoảng mười năm nay. Năm [ ... ]

NHỮNG ĐỘT PHÁ ĐI ĐÂU?
30 12 2019 09:05 - admin

Đổi mới thể chế không có gì quan trọng hơn là thay đổi cơ cấu quyền lực  [ ... ]