XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH NỘI BỘ KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2019 - 2020

 

XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH NỘI BỘ KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2019, tại phòng họp 1, Trường Cao đẳng Công Thương Tp. HCM đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề cương giáo trình nội bộ của Khoa Điện – Điện tử. Chủ tịch hội đồng là thầy Nguyễn Anh Tuấn, thầy Đào Văn Phượng làm thư ký, Trưởng phòng QLKH & HTQT.

Năm 2019, Khoa Điện – Điện tử đăng ký thực hiện 4 giáo trình phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của nhà trường. Các đề tài được xét duyệt bao gồm:

  • Giáo trình Truyền số liệu; Chủ biên: ThS. Nguyễn Thị Mai Lan
  • Giáo trình Matlab trong điều khiển; Chủ biên: ThS. Nguyễn Việt Khoa
  • Giáo trình Thí nghiệm điện tử công suất; Chủ biên: ThS. Đào Thành Sung
  • Giáo trình Thí nghiệm máy điện; Chủ biên: ThS. Mai Văn Lê

 

Tại buổi xét duyệt, các chủ biên lần lượt trình bày thuyết minh đề cương của mình. Các thành viên hội đồng nhận xét, đánh giá, góp ý với mục đích các chủ nhiệm sửa chữa, hoàn thiện thuyết minh đề cương.

 

Sau buổi làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, cả 4 đề cương được Hội đồng xét duyệt thông qua. Hội đồng đề nghị các chủ biên hoàn thiện đề cương và triển khai thực hiện biên tập giá trình trong năm 2020 theo đúng kế hoạch đề ra.

4

Nghiên cứu khoa học

MÔ HÌNH HỌC TẬP ALAPA

Thay vì tập trung vào việc học từ cách tiếp cận hướng dẫn đơn giản của giảng viên, Whetten và Cameron (2010) đã đề xuất ra một phương pháp bao gồm một giảng viên cộng với các sinh viên thử nghiệm các hành vi mới.   

Xem tiếp...
Các tin khác

Hợp tác quốc tế

HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG KOREATECH - HÀN QUỐC

Học bổng Thạc sĩ Quản lý giáo dục nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý giáo dục nghề nghiệp cho các cán bộ và giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020 tại trường KoreaTech, Hàn Quốc.

Xem tiếp...
Các tin khác

GÓC NHÌN

DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH FLIPPED CLASSROOM
24 02 2020 16:01 - admin

Mô hình dạy học flipped classroom được áp dụng ở Mỹ khoảng mười năm nay. Năm [ ... ]

NHỮNG ĐỘT PHÁ ĐI ĐÂU?
30 12 2019 09:05 - admin

Đổi mới thể chế không có gì quan trọng hơn là thay đổi cơ cấu quyền lực  [ ... ]