Hội nghị Quốc tế chuyên đề CNTT lần 6 ngày 3-4/12/2015 tại Huế

ABSTRACT

Privacy   Preserving  Data  Mining  (PPDM)  has  become  an important researctopic in recent years. Hiding high utility sequential patterns isvery necessary in business, health and security applications, etcThgoaohiding is tfind thway to hide all high utility sequential patterns so that the adversaries canomine them from the sanitized database. However, there are a femethodin the literature fohiding high utility sequential patterns. In this paper, wpresent a new approach for solving this problem. First, we use an expansion algorithm of USpan [2] for mining all high utility sequentiapatterns. Then we present two proposed algorithms HHUSP (HidinHigh Utility Sequential Pattern) and MSPCF (Maximum Sequential Patterns Conflict First) to  hide all high utility sequential patterns. Experimental results shothe evaluatioof execution time, memory usagon the large-scale datasets.

 

Dinh Duy Tai, Information Technology Faculty - Hochiminh City College of Industry and Trade;  “A Novel Approach for Hiding High Utility Sequential Patterns”; The 6th international Symposium on Information and Communication Technology 2015 (SoICT 2015) held in Hue City.

Tin tức - Sự kiện

GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- EURÉKA

       Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học- eurékai thưởng cao quý dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên toàn quốc, góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh t [ ... ]

Xem tiếp...
Các tin khác

Nghiên cứu khoa học

Kế hoạch NCKH năm học 2017-2018

Kính gửi Quý thầy / cô Phòng QLKHCN & HTQT gửi kế hoạch nghiên cứu khoa học cho năm học 2017 -2018 đính kèm. Quý thầy/cô tham khảo thời gian đăng ký và gửi các thuyết minh về Phòng QLKHCN & HTQT đúng thời hạn. Trân trọng Phòng QLKH & HTQT

Xem tiếp...
Các tin khác

Hợp tác quốc tế

Khóa ngắn hạn tại Ấn độ năm 2018

Điền đơn đăng ký tham dự khóa ngắn hạn tại Ấn độ năm 2018   Theo chỉ đạo BGH, PQLKH thông báo danh sách Thầy/ cô tham dự dự kiến tham dự khóa tập huấn ngắn hạn tại Ấn Độ năm 2018 theo danh sách đính kèm.   Thủ tục đăng ký như sau: Bước 1: Hồ sơ từng cá nhân theo danh sách phê duyệt sẽ tự truy cập trang .. ]

Xem tiếp...
Các tin khác