Kế hoạch NCKH năm học 2017-2018

Kính gửi Quý thầy / cô

Phòng QLKHCN & HTQT gửi kế hoạch nghiên cứu khoa học cho năm học 2017 -2018 đính kèm.

Quý thầy/cô tham khảo thời gian đăng ký và gửi các thuyết minh về Phòng QLKHCN & HTQT đúng thời hạn.

Trân trọng

Phòng QLKH & HTQT

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin NCKH 17-18-tr1.jpg về máy tínhNCKH 17-18-tr1.jpg7 lần tải
Tải tập tin NCKH 17-18-tr2.jpg về máy tínhNCKH 17-18-tr2.jpg5 lần tải
Tải tập tin NCKH 17-18-tr3.jpg về máy tínhNCKH 17-18-tr3.jpg4 lần tải
Tải tập tin NCKH 17-18-tr4.jpg về máy tínhNCKH 17-18-tr4.jpg5 lần tải
Tải tập tin NCKH 17-18-tr5.jpg về máy tínhNCKH 17-18-tr5.jpg4 lần tải
Tải tập tin NCKH 17-18-tr6.jpg về máy tínhNCKH 17-18-tr6.jpg7 lần tải
Tải tập tin NCKH 17-18-tr7.jpg về máy tínhNCKH 17-18-tr7.jpg6 lần tải

Nghiên cứu khoa học

Kế hoạch NCKH năm học 2017-2018

Kính gửi Quý thầy / cô Phòng QLKHCN & HTQT gửi kế hoạch nghiên cứu khoa học cho năm học 2017 -2018 đính kèm. Quý thầy/cô tham khảo thời gian đăng ký và gửi các thuyết minh về Phòng QLKHCN & HTQT đúng thời hạn. Trân trọng Phòng QLKH & HTQT

Xem tiếp...
Các tin khác

Hợp tác quốc tế

Khóa ngắn hạn tại Ấn độ năm 2018

Điền đơn đăng ký tham dự khóa ngắn hạn tại Ấn độ năm 2018   Theo chỉ đạo BGH, PQLKH thông báo danh sách Thầy/ cô tham dự dự kiến tham dự khóa tập huấn ngắn hạn tại Ấn Độ năm 2018 theo danh sách đính kèm.   Thủ tục đăng ký như sau: Bước 1: Hồ sơ từng cá nhân theo danh sách phê duyệt sẽ tự truy cập trang .. ]

Xem tiếp...
Các tin khác