Nhân sự

TT

Nhân sự

Học vấn

Chức vụ

1

Đào Văn Phượng

Tiến sĩ

Trưởng phòng

2

Vũ Kế Hoạch

Tiến sĩ

Cố Vấn

3

Trần Thị Hoàn

Cử nhân CĐ

Chuyên viên PT. NCKH

4

Đỗ Thu Thủy

Thạc sĩ

Chuyên viên PT. HTQT

GÓC NHÌN

DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH FLIPPED CLASSROOM
24 02 2020 16:01 - admin

Mô hình dạy học flipped classroom được áp dụng ở Mỹ khoảng mười năm nay. Năm [ ... ]

NHỮNG ĐỘT PHÁ ĐI ĐÂU?
30 12 2019 09:05 - admin

Đổi mới thể chế không có gì quan trọng hơn là thay đổi cơ cấu quyền lực  [ ... ]