MÔ HÌNH HỌC TẬP ALAPA

 

MÔ HÌNH HC TP ALAPA

abc

Bất kỳ năng lực (competency) nào đều đề cập đến việc sở hữu kiến thức và năng lực hành vi để hành động phù hợp bằng cách sử dụng kiến thức đó. Do đó, để phát triển năng lực, bạn cần phải được cung cấp kiến thức và có cơ hội thực hành các kỹ năng của mình. Sách giáo khoa và phương pháp giảng giải trên lớp cung cấp kiến thức nhưng lại không cho phép cơ hội phát triển các kỹ năng hành vi và phản ánh về việc sử dụng các kỹ năng đó. Thay vì tập trung vào việc học từ cách tiếp cận hướng dẫn đơn giản của giảng viên, Whetten và Cameron (2010) đã đề xuất ra một phương pháp bao gồm một giảng viên cộng với các sinh viên thử nghiệm các hành vi mới. Dưới đây là 5 bước của quá trình học tập ALAPA.

abc

Bước 1: Đánh giá (Assessment)

Bước này giúp bạn khám phá khả năng và nhận thức về năng lực hiện tại. Các công cụ như bảng câu hỏi (questionnaire), đóng vai (role-play) hoặc thảo luận nhóm (group discussion) được sử dụng.

abc

Bước 2: Hc tp (Learning)

Liên quan đến việc đọc và trình bày thông tin về chủ đề bằng các phương tiện truyền thống như bài giảng và tài liệu in.

abc

Bước 3: Phân tích (Analysis)

Đưa ra các tình huống nhất định để người học dựa vào kiến thức đã học phân tích, từ đó khám phá ra đúng sai hoặc khám phá những hành vi phù hợp và không phù hợp. Những trường hợp thực tế (case study) hoặc đóng vai (role play) có thể được sử dụng. Giảng viên cũng có thể lấy các tình huống như các bộ phim nổi tiếng, chương trình truyền hình hoặc thậm chí cả tiểu thuyết để người học phân tích.

abc

Bước 4: Luyn tp (Practice)

Cho phép sinh viên áp dụng kiến thức và kỹ năng đã được học vào một tình huống cụ thể trên lớp học. Đây là cơ hội để sinh viên thử nghiệm và phản hồi. Một lần nữa, các bài tập mô phỏng và nhập vai sẽ được sử dụng.

abc

Bước 5: ng dng (Application)

Bước này cho bạn cơ hội để chuyển quá trình học sang các tình huống thực tế. Thông thường là các bài báo cáo thực tế được thực hiện để tạo điều kiện cho các thử nghiệm ngắn hạn và dài hạn.

abc

Ban đầu khi tiếp xúc với phương pháp này, các sinh viên sẽ phản ứng theo những cách khác nhau. Một số đánh giá cao phương pháp vào tập trung hơn vào quá trình học tập. Nhưng những em khác có thể cảm thấy bài tập đánh giá đầu vào là không cần thiết, các em muốn đi thẳng vào việc học. Một số bạn khác có thể nghĩ rằng hoạt động Thực hành hoặc Ứng dụng không liên quan đến nguyện vọng công việc hoặc nghề nghiệp hiện tại. Mặc dù không có sách giáo khoa nào có thể đáp ứng hoàn hảo mong đợi và nhu cầu của mọi người học, tác giả thấy rằng hầu hết sinh viên đánh giá cao lợi ích của các hoạt động chỉ sau khi họ đã đầu tư thời gian vào chúng một cách nghiêm túc.

Theo Sách Becoming a Master Manager: A Competing Value Approach, Wiley

Nghiên cứu khoa học

CÁCH VIẾT CHI TIẾT MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC

Để được đăng ở các loại tạp chí tác giả cần biết rõ ràng về loại bài báo mà ta dự định viết, thực hiện đúng theo hướng dẫn yêu cầu của từng tạp chí. Văn phong rõ ràng, cách viết khoa học, viết phản ánh sự thật từ nghiên cứu một cách trung thực, chính xác, tránh dùng văn nói trong bài báo cáo.

Xem tiếp...
Các tin khác

Quy trình làm việc

Hình ảnh NCKH-HTQT