TRƯỜNG ĐẠI HỌC KOREATECH HÀN QUỐC

 

ĐI HC KOREATECH


Đ
i hc KOREATECH là trường Đi hc chuyên v ngành k thut danh tiếng, được Chính ph Hàn Quc (B Vic làm và Lao đng) thành lp năm 1991 ti thành ph Cheonan, tnh Chungcheongnam. Dù ch mi thành lp vào năm 1991, tường đi hc Koreatech không ngng vươn lên đđt được nhng thành tu đáng kinh ngc:

- Năm 2008, tr
ường xếp hng 1 trong 't l v trí vic làm trong 2 năm liên tiếp trong Bng xếp hng Đi hc Hàn Quc JoongAng Ilbo năm 2008'
- Năm 2009, tr
ường xếp hng 1 trong 'Bng xếp hng các trường đi hc tp trung vào giáo dctrong Bng xếp hng Đi hc Hàn Quc JoongAng Ilbo năm 2009.
- Năm 2014, Koreatech x
ếp top 1 v t l vic làm trên toàn quc mc 85,9% (B Giáo dc)
- Năm 2018, tr
ường xếp TOP 12 Đi hc k thut tt nht Hàn Quc
- Năm 2019, tr
ường xếp TOP 50 Đi hc tt nht Hàn Quc (Do 4icu xếp hng)

Đ
i hc Koreatech là trường Đi hc lý tưởng đ hc tiếng Hàn và các chuyên ngành liên quan đến k thut.

Tên tiếng Anh: Korea University of Technology and Education

Tên tiếng Hàn:한국기술교육대학교

Năm thành lp: 1991

Website: www.koreatech.ac.kr

Đa ch: 1600 Chungjeol-ro, Byeongcheon-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Hàn Quc

KÝ TÚC XÁ

Toà nhà KTX
- Toà A, B, C, D, E, G, L: B
y tòa nhà ký túc xá chung (hành lang chính, vòi sen và nhà v sinh chung)
- Toà S: M
t tòa nhà ký túc xá loi căn h (3 đến 4 phòng cho 2 đến 3 người mi căn)
- Toà I, H: M
t tòa nhà ký túc xá ch dành cho người tiếng Anh (ging như ký túc xá kiu căn h)

Th
ư vin
- Trung tâm thông tin Dasan c
a KOREATECH vi250.000 cun sách. Thư vin có mt hi trường đc bit cho các cun sách khác nhau vđào to ngh và các n phm đc sn.

Quán cà phê
- Có ba quán ăn t phc v trong khuôn viên ca KOREATECH (Nhà ăn dành cho sinh viên, Quán ăn vt, Phòng ăn ca Khoa) và giá ca các ba ăn trong khong t 3.000won ~ 4.000won tùy thuc vào thc đơn / quán ăn t phc v.

Khu th
thao
- Các cơ s th thao trong khuôn viên trường bao gm phòng tp th dc ngoài tri và trong nhà, phòng bóng qun, trung tâm th dc, phòng bóng bàn, v.v.

Các khu v
c khác ca KOREATECH
- Ngân hàng, kit, quán cà phê, phòng khám mt, hiu sách, tim tóc, trung tâm y tế công cng, v.v.

Nghiên cứu khoa học

CÁCH VIẾT CHI TIẾT MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC

Để được đăng ở các loại tạp chí tác giả cần biết rõ ràng về loại bài báo mà ta dự định viết, thực hiện đúng theo hướng dẫn yêu cầu của từng tạp chí. Văn phong rõ ràng, cách viết khoa học, viết phản ánh sự thật từ nghiên cứu một cách trung thực, chính xác, tránh dùng văn nói trong bài báo cáo.

Xem tiếp...
Các tin khác

Quy trình làm việc

Hình ảnh NCKH-HTQT