HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG KOREATECH - HÀN QUỐC

Học bổng Thạc sĩ Quản lý giáo dục nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý giáo dục nghề nghiệp cho các cán bộ và giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020 tại trường KoreaTech, Hàn Quốc.

Xem tiếp...

 

HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC JEONJU HÀN QUỐC

Đại diện 4 trường cao đẳng đã có buổi gặp gỡ và làm việc với trường Đại học Jeonju Hàn Quốc tại Trường Cao đẳng Cao Thắng.

Xem tiếp...

HỘI THẢO HỘI ĐỒNG KỸ NĂNG NGHỀ ĐỊA PHƯƠNG

MEETING

“Hội thảo phân tích nghề theo DACUM” cho ngành Công nghệ Thực phẩm trong khuôn khổ Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam – Hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch giai đoạn 2 được tổ chức tại trường Cao đẳng Công Thương Tp. HCM.

Xem tiếp...

HỘI THẢO GIÁO DỤC 4.0 - GIÁO DỤC DỰA TRÊN NĂNG LỰC SỬ DỤNG CÁC NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

Workshop on Education 4.0 - Competence Based Education using Digital Platforms

 

Xem tiếp...

GÓC NHÌN

DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH FLIPPED CLASSROOM
24 02 2020 16:01 - admin

Mô hình dạy học flipped classroom được áp dụng ở Mỹ khoảng mười năm nay. Năm [ ... ]

NHỮNG ĐỘT PHÁ ĐI ĐÂU?
30 12 2019 09:05 - admin

Đổi mới thể chế không có gì quan trọng hơn là thay đổi cơ cấu quyền lực  [ ... ]