Học bổng nữ sinh kỹ thuật HEEAP năm 2016

Gửi Khoa Cơ khí + Cơ khí động lực + điện điện tử

Phòng QLKH&HTQT đã liên hệ và đã có thông tin học bổng HEEAP năm 2016 cho Trường Cao đẳng Công thương dành cho nữ sinh ngành kỹ thuật chỉ dành cho Khoa Cơ khí, Cơ khí động lực và Khoa điện điện tử.

P.QLKH yêu cầu các Khoa thông báo nữ sinh của khoa mình nộp hồ sơ xin học bổng tới P.QLKH&HTQT với yêu cầu:

- Có kết quả học tập tốt (đối với sinh viên năm hai và năm ba). Sinh viên năm đầu phải có điểm đầu vào cao

- Tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa, hoạt đông xã hội và cộng đồng

- Chưa phải là nhân viên chính thức của Intel hoặc của một tổ chức nào khác

- Các sinh viên có khó khăn về tài chính sẽ được ưu tiên (Có chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc nhà trường)

Thời hạn nộp hồ sơ từ 04/08/2016 tới 30/09/2016 cho Phòng PQLKH (A05) tập hợp và làm các thủ tục liên quan để nộp tới HEEAP xin học bổng. Người liên hệ: Mr Thủy: 0903195585 hay Ms Hoàn: 0967369109 trong giờ hành chính.

 

Hình thức xin học bổng như sau: 

 

Hình thức 1. Nộp bảng điểm và đơn xin học bổng ghi đầy đủ thông tin cá nhân (sdt, email, CMND, các hoạt động đã tham gia (nếu có) hạn chót ngày 30/9/2016 cho Phòng NCKH & HTQT để tổng hợp trình BGH duyệt để gửi HEEAP trước 24/10/2016.

 

Hình thức 2: Nộp online theo đường link và các hồ sơ theo yêu cầu (tham khảo nội dung email bên dưới) và gửi trực tiếp tới HEEAP hạn chót ngày 31/10/2016

 

Dù nộp theo hình thức nào nhưng sau cùng HEEAP chỉ cấp 07 học bổng cho Trường trong năm 2016

 

Mong Giáo vụ Khoa thông báo kịp thời cho nữ sinh viên nộp hồ sơ đúng hạn

Trân trọng

P. QLKH & HTQT