Học bổng Thạc sỹ - Tiến sỹ của Đại học National Central (Đài Loan)

Học bổng Thạc sỹ - Tiến sỹ của Đại học National Central (Đài Loan)

1.   Tên chương trình: Phỏng vấn  Học bổng Thạc sỹ - Tiến sỹ của Đại học National Central (Đài Loan)

2.   Đơn vị tổ chức/tài trợ: Đại học National Central (Đài Loan)

3.   Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Thời gian: 14h – 16h ngày 12/10/2016 (Thứ Tư)

Địa điểm dự kiến: Phòng F.102, ĐHKHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5

4.   Các sinh viên thuộc các khoa sau có thể tham gia:

(1) Biology

(2) Chemistry

 (4) Evironment Science

(5) Geology

(6) IT

(7) Materials Science

(8) Maths & Computer Science

(9) Physics

5.   Link đăng ký phỏng vấn:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKnCJmyiGHX2LHRxfGPWRyrJM-XYxKKaN9U94yJvCxp9id4g/viewform

Mã đăng ký: 2016-10-12 NCU

6.   Giá trị học bổng:

Học bổng Đài Loan:

o   Bậc Đại học: 10,000 TWD/tháng (khoảng 6,800,000 VND)

o   Bậc Thạc sỹ - Tiến sỹ: 20,000 TWD/tháng

Học bổng NCU:

o   Bậc Thạc sỹ: 15,000 TWD/tháng

o   Bậc Tiến sỹ:  30,000TDW/tháng

7.   Yêu cầu hồ sơ:

o   CV tiếng Anh

o   Bảng điểm tiếng Anh

8.   Hình thức phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp với các giáo sư của Đại học NCU.

9.   Download thông tin chi tiết:

·         Brochure các ngành học:

http://web.hcmus.edu.vn/images/stories/qhqt/hocbong/2016_ncu_program_brochure.pdf

·         Giới thiệu về trường:

http://web.hcmus.edu.vn/images/stories/qhqt/hocbong/2015_ncu_intro.pdf

10.                  Các giáo sư tham dự phỏng vấn:

11.               No

Name

Title/ Unit

Specialty

1

Dr. Feng-Nan Hwang

Associate Professor/ Dept. of Mathematics

Scientific and parallel computing, Domain decomposition, Computational fluid dynamics and biomechanics

2

Dr. Kun-Yu Lai

Associate Chairman & Associate Professor/ Dept. of Optics and Photonics

Growth and fabrication of III-nitride optoelectronic devices: LEDs, solar cells

3

Dr. Kung-Yuh Chiang

Professor/ Inst. of Environmental Engineering

Waste derived fuel and bio-energy technology, Waste thermal and energy conversion technology, Waste resourcification technology, Green material technology, Hazardous waste management

4

Dr. I-Chen Chen

Associate Professor/ Inst. of Material Science and Engineering

Nanomaterials Characterization of semiconductor  materials, Solar cell fabrication

5

Dr. Min-Te Sun

Associate Chairman & Associate Professor/ Dept. Computer Science

Wireless Communications and Mobile Computing, Data Management, Network Security

6

Dr. Yen-Wen Chen

Professor/ Dept. of Communication Engineering

Broadband Internet, LTE/LTE-A/5G Mobile Networks, Mobile Services, Cloud Computing and Services, Software Defined Networking

7

Dr. Yen-Hsyang Chu

Dean/College of Earth Science
Professor/Inst. of Space Science

Radar Remote Sensing of Atmosphere, Ionospheric Physics

8

Dr. Wu-Lung Chang

Associate Professor/ Dept. of Earth Sciences

Diastrophism, Modeling of Active Structures, Analysis of Seismic Disasters

9

Dr. Sheng-Hsiang Wang

Assistant Professor/Dept. of Atmospheric Sciences

Atmospheric Observation and instrumentation, Air Quality Remote Sensing, Aerosol and Radiation, Regional Climate Change

10

Dr. Jia-Jyun Dong

Director & Professor/ Inst. of Applied Geology

Geotechnical Engineering, Rock Mechanics, Engineering Geology, Landslide and Barrier Lake.

11

Dr. Zhi-Cheng Huang

Associate Professor/ Inst. of Hydrological and Oceanic Sciences

Nearshore Hydrodynamic Processes, Environmental Fluid Mechanics, Coral-reef Hydrodynamics, and Coastal Hazard Prevention

12

Dr. Fu-Guo Robert Liu

Associate Professor/ Dept. of Life Sciences

Ecology, Biogeography, gene regulation, hypermethylation cancers

13

Dr. Hsuan-Ren

Associate Professor/ Center for Space and Remote Sensing Research

Image Processing, Target Detection, Pattern Recognition

14

Dr. Kuo-Hsin Tseng

Assistant Professor/ Center for Space and Remote Sensing Research

Satellite Altimetry, Satellite Geodesy, Remote Sensing for Health-Related Application, Multispectral Analysis

12. Mọi thông tin chi tiết về chương trình  xin vui lòng liên hệ: Cô Novia Chen, International Affairs Office, NCU (Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )