Học bổng HEEAP 2017

Thông báo học bổng HEEAP 2017 

Theo thông báo mới nhất từ học bổng HEEP 2017, năm nay sẽ cấp học bổng cho 7 sinh viên với học bổng 6.500.000 đồng/sv
Nhờ giáo vụ khoa Cơ khí - Ô tô - Điện điện tử thông báo Học bổng HEEP 2017gấp tới Sinh viên nữ trong Khoa
 
Hạn 20/10/2017 nếu sinh viên nhờ PQLKH hỗ trợ gửi hồ sơ đăng ký
 
Nếu sinh viên các khoa tự đăng ký online thì hạn là 24/10/2017
 
Thân ái
PQLKH