Hợp tác quốc tế

Chương trình tự động hóa quốc tế của trường ĐH Khoa học và Công nghệ Đài Loan

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Nam Đài Loan và Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM (Việt Nam) nhận ra những lợi ích cho hai trường từ việc thàn lập liên kết, đi đến việc ký kết Hợp đồng học thuật.

Mục đích của thỏa thuận nhằm phát triển sự hợp tác về học thuật và liên kết giáo dục để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai trường.

Nội dung chương trình hợp tác về nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp thuộc chuyên ngành Điện - Điện tử và Cơ khí đi học tập miễn phí tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Nam Đài Loan nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp tại Đài Loan và doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam.

Chương trinh đã được triển khai và cũng có 05 sinh viên năm cuối thuộc Khoa Cơ khí và Khoa Điện - Điện tử tham gia ứng tuyển phỏng vấn và đang chuẩn bị hồ sơ đi dục học tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Nam Đài Loan.