Cách học từ vựng trongh IELTS hiệu quả

Cách học từ vựng hiệu quả trong IELTS Speaking

Sau khi đánh giá về phần phát âm, từ vựng chính là yếu tố tiếp theo bạn cần chú trọng trong luyện thi IELTS speaking. Vốn từ phong phú sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc diễn đạt trôi chảy, tránh những lỗi lặp không đáng có. ...............