Các nhân tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn ngân hàng tại TPHCM

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh:

Nghiên cứu nhằm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân. Dữ liệu khảo sát gồm 265 đối tượng dân cư sống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic cho thấy yếu tố Lợi ích từ sản phẩm – dịch vụ có tác động mạnh nhất đến xu hướng chon lựa ngân hàng, kế đến là Nhân viên ngân hàng, Danh tiếng ngân hàng, Thuận tiện và Hữu hình. Ảnh hưởng của những người xung quanh và cuối cùng là Marketing. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng xem xét sự khác biệt trong đánh giá các nhân tố giữa các khách hàng có giới tính, độ tuổi, thu nhập, nghề nghiệp khác nhau. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút khách hàng của các ngân hàng thuong mại tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Kim Nam, Khoa Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh; “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh”; tạp chí Ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 14/2015; trang 23.

 

Danh sách các bài báo khoa học năm 2013 và 2014

Xem tiếp...

Danh sách các bài báo khoa học năm 2011 và 2012

Xem tiếp...