BIỂU MẪU GIÁO TRÌNH NỘI BỘ

Quý thầy (cô) vào phần phụ lục đính kèm bên dưới để tải các biểu

mẫu liên quan đến giáo trình nội bộ.


GÓC NHÌN

DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH FLIPPED CLASSROOM
24 02 2020 16:01 - admin

Mô hình dạy học flipped classroom được áp dụng ở Mỹ khoảng mười năm nay. Năm [ ... ]

NHỮNG ĐỘT PHÁ ĐI ĐÂU?
30 12 2019 09:05 - admin

Đổi mới thể chế không có gì quan trọng hơn là thay đổi cơ cấu quyền lực  [ ... ]