HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SINH VIÊN NCKH CẤP KHOA

Các khoa click vào file đính kèm để tải về nghiệm thu Hội đồng khoa học cấp Khoa.


Tập tin đính kèm:
Tải tập tin BIEN BAN NGHIEM THU .doc về máy tínhBIEN BAN NGHIEM THU .doc42 lần tải
Tải tập tin PHIEU DANH GIA XEP LOAI.doc về máy tínhPHIEU DANH GIA XEP LOAI.doc40 lần tải
Tải tập tin PHIEU TONG HOP KET QUA.doc về máy tínhPHIEU TONG HOP KET QUA.doc38 lần tải

GÓC NHÌN

DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH FLIPPED CLASSROOM
24 02 2020 16:01 - admin

Mô hình dạy học flipped classroom được áp dụng ở Mỹ khoảng mười năm nay. Năm [ ... ]

NHỮNG ĐỘT PHÁ ĐI ĐÂU?
30 12 2019 09:05 - admin

Đổi mới thể chế không có gì quan trọng hơn là thay đổi cơ cấu quyền lực  [ ... ]