Kế hoạch NCKH năm học 2017-2018

Kính gửi Quý thầy / cô

Phòng QLKHCN & HTQT gửi kế hoạch nghiên cứu khoa học cho năm học 2017 -2018 đính kèm.

Quý thầy/cô tham khảo thời gian đăng ký và gửi các thuyết minh về Phòng QLKHCN & HTQT đúng thời hạn.

Trân trọng

Phòng QLKH & HTQT

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin NCKH 17-18-tr1.jpg về máy tínhNCKH 17-18-tr1.jpg122 lần tải
Tải tập tin NCKH 17-18-tr2.jpg về máy tínhNCKH 17-18-tr2.jpg64 lần tải
Tải tập tin NCKH 17-18-tr3.jpg về máy tínhNCKH 17-18-tr3.jpg59 lần tải
Tải tập tin NCKH 17-18-tr4.jpg về máy tínhNCKH 17-18-tr4.jpg64 lần tải
Tải tập tin NCKH 17-18-tr5.jpg về máy tínhNCKH 17-18-tr5.jpg65 lần tải
Tải tập tin NCKH 17-18-tr6.jpg về máy tínhNCKH 17-18-tr6.jpg67 lần tải
Tải tập tin NCKH 17-18-tr7.jpg về máy tínhNCKH 17-18-tr7.jpg70 lần tải