Danh sách các bài báo khoa học năm 2011 và 2012

 

STT

Họ tên

Khoa

Tên bài báo

Tên tạp chí, hội nghị

Năm

File

1

Nguyễn Văn Phước

Điện- Điện tử

Mô hình hóa và điều khiển robot rắn

Tạp chí ĐH Thủ Dầu Một

7/2012

 PDF

2

Lương Anh Kiệt

GDTC-QP

Nghiên cứu thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng GDTC cho SV trường CĐCT TPHCM

Tạp chí khoa học TDTT

11/2012

 PDF

3

Đỗ Phương Nam

Điện – Điện tử

Điều khiển trạng thái cho hệ điện cơ liên kết đàn hồi

Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải số 3

11/2012

 

4

Lê Thị Thanh Hà

Giáo dục đại cương

Điều khiển sự hấp thụ và tán sắc trong hệ nguyên tử Rb85 cấu hình bậc thang 5 mức

Tạp chí khoc học ĐH Vinh

2012

PDF 

5

Trịnh Thị Thanh

Lý luận chính trị

Significance of non-action thought in Lao tzu philosophy for the sustainable development of society in the present period

The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development

2012

PDF

6

Đoàn Văn Thắng

CNTT

Phụ Thuộc Đa Trị Trong Cơ Sở Dữ Liệu Hướng Đối Tượng Mờ

Kỷ yếu  Hội thảo quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và Truyền thông”, Hà Nội

12/2012

PDF

7

Trần Minh Nhựt

GDĐC

Các giải pháp nâng cao năng lực dạy học của giáo viên phổ thông

tỉnh Bình Dương

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia - Liên hiệp khoa học kinh tế, kỹ thuật, môi trường Miền nam.

11/2012

PDF

8

Nguyễn Phúc Binh

GDĐC

Khai thác tiềm năng vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn của một số chủ đề trong dạy học môn Toán ở trường THPT

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐH Sư phạm toàn quốc lần 2

2012

 

9

Phạm Thị Đoạt

Lý luận chính trị

Học thuyết Mác về con người với vấn đề phát triển con người toàn diện ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Đại học Sài Gòn

8/2012

 

10

Hồ Hoài Nam

Điện – Điện tử

An advanced vision-based system for

real-time displacement measurement of

high-rise buildings

Smart Materials and Structures Journal

2012

PDF 

11

Hồ Hoài Nam

Điện – Điện tử

A Synchronized Multipoint Vision-Based System for Displacement Measurement of Civil Infrastructures

The Scientific World Journal

2012

PDF 

12

Hồ Hoài Nam

Điện – Điện tử

A Vision-Based Dynamic Rotational Angle Measurement

System for Large Civil Structures

Sensors Journal

5/2012

PDF