Danh sách đề tài NCKH cấp trường đã nghiệm thu

Xem tiếp...

 

Danh sách Đề tài cấp trường đã đăng ký năm 2014

Phòng QLKHCN&HTQT thông báo danh sách các cán bộ - giảng viên được giao nhiệm vụ thực hiện Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2014 - Theo quyết định số 677/QĐ-CĐCT, ngày 20 tháng 12 năm 2013 trong file danh sách đính kèm.

Yêu cầu các Chủ nhiệm đề tài có tên trong danh sách có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc nghiên cứu Đề tài theo đúng tiến độ như Thuyết minh đã được duyệt.

Phòng QLKHCN&HTQT. 

GÓC NHÌN

DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH FLIPPED CLASSROOM
24 02 2020 16:01 - admin

Mô hình dạy học flipped classroom được áp dụng ở Mỹ khoảng mười năm nay. Năm [ ... ]

NHỮNG ĐỘT PHÁ ĐI ĐÂU?
30 12 2019 09:05 - admin

Đổi mới thể chế không có gì quan trọng hơn là thay đổi cơ cấu quyền lực  [ ... ]