Các nhiệm vụ khoa học Cấp Bộ đang triển khai tại trường.

 Đề tài 1: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy cắt vải cuộn hoạt động theo 2 chế độ tự động và bán tự động do TS. Bùi Mạnh Tuân làm chủ nhiệm (Hoàn thành trong tháng 12/2014).

 

Đề tài 2: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy in 4 màu sử dụng in nhãn hàng may mặc dạng cuộn do TS. Nguyễn Anh Tuấn làm chủ nhiệm (Hoàn thành trong tháng 12/2014).

 

Đề tài 3: Dự án sản xuất thử nghiệm bổ sung cấp Bộ ‘‘Hoàn thiện thiết kế, chế tạo máy trải vải tự động đa năng phục vụ cho ngành may công nghiệp’’ do TS. Ngô Mạnh Dũng làm chủ nhiệm dự kiến hoàn thành đúng tiến độ trong tháng 8/2014.