Thông báo HĐNT đề cương đề tài cấp trường 2016 ngày 15/1/2016

Thông báo: Hội đồng nghiệm thu đề cương đề tài cấp trường 2016

Được sự chấp thuận của BGH, Phòng QLKH&HTQT kính gửi các đơn vị: 

1. Danh sách các đề tài được đưa vào xét duyệt năm 2016 (file đính kèm)
     
  + Sáng thứ 6 bắt đầu từ lúc 8h.    
  + Chiều thứ 6 bắt đầu từ lúc14h
 
 
2. Hội đồng đánh giá sẽ họp vào sáng và chiều thứ 6.
   
  + Sáng thứ 6, 8h: Khoa kế toán, cơ khí, cơ khí động lực và trung tâm khảo thí  
  + Chiều thứ 6, 14h: Khoa điện-điện tử.
 
3. Thành phần Hội đồng: 
      - Thầy Tuân (Chủ tịch).
      - Thầy Vương (Thư ký)
      - Thầy Tuấn (Uỷ viên đào tạo).
      - Trưởng khoa, các trưởng Bộ môn của khoa (Có đề tài trong danh sách xét duyệt).
 
4. Các thầy, cô chủ nhiệm đề tài có tên trong danh sách nêu trên chuẩn bị powerpoint rõ ràng, đánh số sile và báo cáo trong khoảng 20 phút. Các thầy cô xem số thứ tự trong danh sách để có mặt đúng giờ.
 
Trân trọng./.
 

Danh sách Đề tài cấp trường đã đăng ký năm 2014

Phòng QLKHCN&HTQT thông báo danh sách các cán bộ - giảng viên được giao nhiệm vụ thực hiện Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2014 - Theo quyết định số 677/QĐ-CĐCT, ngày 20 tháng 12 năm 2013 trong file danh sách đính kèm.

Yêu cầu các Chủ nhiệm đề tài có tên trong danh sách có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc nghiên cứu Đề tài theo đúng tiến độ như Thuyết minh đã được duyệt.

Phòng QLKHCN&HTQT.