Danh sách Giáo trình nội bộ đã đăng ký năm 2014

Phòng QLKHCN&HTQT thông báo danh sách các cán bộ - giảng viên được giao nhiệm vụ biên soạn Giáo trình nội bộ năm 2014 - Theo quyết định số 689/QĐ-CĐCT, ngày 24 tháng 12 năm 2013 trong file danh sách đính kèm.

Yêu cầu các Chủ biên có tên trong danh sách có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc biên soạn giáo trình theo đúng tiến độ như Thuyết minh đã được duyệt.

Phòng QLKHCN&HTQT.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin DS GTNB 2014 ĐÃ DUYỆT.xlsx về máy tínhDS GTNB 2014 ĐÃ DUYỆT.xlsx377 lần tải