Danh sách giáo trình đã nghiệm thu và đưa vào giảng dạy

 

 

STT

TÊN GIÁO TRÌNH

CHỦ BIÊN

KHOA/PHÒNG

THỜI GIAN NGHIỆM THU

1

Kỹ thuật Mô tô - Xe máy

Nguyễn Hưng

Khoa Cơ khí động lực

11/01/2010

2

Nguyên vật liệu giày

Huỳnh Lê Quốc

Khoa Da giày

18/03/2010

3

Thiết kế trang phục II

Đặng Phước Thịnh

Khoa Dệt may

15/04/2010

4

Thiết kế trang phục I

Đinh Hồng Khang

Khoa Dệt may

10/01/2011

5

Lắp ráp và cài đặt máy tính

Huỳnh Trọng Đức

Khoa CNTT

10/04/2013

6

Quản trị hành chính văn phòng

Vũ Nhật Tân

Khoa QTKD

25/04/2013

7

Mạng máy tính

Huỳnh Trọng Thạch

Khoa CNTT

01/07/2013

8

Kinh tế vi mô

Nguyễn Kim Nam

Khoa QTKD

01/07/2013

9

Tin học đại cương

Nguyễn Thị Thu Cúc

Khoa CNTT

12/05/2014