LÀM SAO ĐỂ TRÍCH NGUỒN ĐÚNG CÁCH

 

LÀM SAO ĐỂ TRÍCH NGUỒN ĐÚNG CÁCH

THEO APA VÀ HARVARD

Phương pháp citation đúng cách vô cùng quan trọng vì không chỉ phản ánh công sức tìm tòi, nghiên cứu của người viết mà còn thể hiện sự trân trọng với tác giả. Ngoài ra, citation giúp tránh khỏi lỗi plagiarism khi trình bày trùng ý tưởng và nội dung với các nhà nghiên cứu trước đó và tạo độ tin cậy, thuyết phục cho bài essay và dissertation của người viết.

Bài viết sau đây xin giới thiệu tổng quan đến các bạn 2 phương pháp citation đúng cách phổ biến mà các trường đại học thường hay yêu cầu sinh viên:

 

APA CITATION

Được giới thiệu lần đầu năm 1923 và phát triển bởi Hiệp Hội Tâm Lý Hoa Kỳ, APA citation là phương pháp áp dụng chủ yếu khi trích dẫn nguồn có liên quan đến lĩnh vực giáo dục (education), khoa học xã hội và hành vi (social and behavioral sciences).

In-text citation (trích nguồn trong bài)

Reference (tài liệu tham khảo cuối bài)

     1Tác giả duy nhất:

MAAS (2015) states….

Essay writing service was…(MAAS, 2015)

 Công thức chung:

Author (year of publication). Title: Subtitle (Edition.). Publisher.

     2Hai tác giả:

MAAS and A (2015) states…

Essay writing service was… (MAAS & A, 2015)

     1Một tác giả:

Anh, D (2015). MAAS essay writing service: Metal as a service (2nd ed.). MAAS.

     3Ba đến năm tác giả:

MAAS, A, and B (2015) states…

Essay writing service was… (MAAS, A, & B, 2015

Lưu ý trong các trích dẫn sau của các tác giả này chỉ cần trích dẫn:

MAAS et al. (2015)

     2Nhiều tác giả:

Anh, D., Diem,.V, & Huong, N. (2015). MAAS essay writing service: Metal as a servide (2nd ed.). MAAS.

      4 Nhiều tác giả:

MAAS et al. (2015) states…

Essay writing service was …(MAAS et al., 2015)

HARVARD CITATION

HARVARD CITATION

Harvard citation xuất phát từ trường đại học danh tiếng Harvard và lần đầu được sử dụng bởi một giáo sư động vật học. Harvard citation thường được ứng dụng khi trích nguồn liên quan đến các ngành nhân văn học (triết học, lịch sử, văn học,…). Hiện nay, Harvard citation được sử dụng rất phổ biến ở nhiều trường đại học tại Anh và Úc.

In-text citation (trích nguồn trong bài)

Reference (tài liệu tham khảo cuối bài)

     1Một tác giả:

MAAS (2015)…

Dissertation help was… (MAAS 2015)

Xin lưu ý là trích dẫn nguyên văn phải được đặt trong dấu ngoặc kép “。。。”:

MAAS (2015, p.53) stated that “dissertation help…”

“Dissertation help…” (MAAS 2015, p.53)

 Công thức chung:

Author’sname, Surname Year of Publication, Title, Publisher, city location of Publisher

     2Hai đến ba tác giả:

Dissertation help was… (MAAS & A 2015)

MAAS and A (2015) stated…

MAAS and A (2015, p.53) stated that “dissertation help…”

“Dissertation help…” (MAAS & A 2015, p.53)

    1Một tác giả:

Anh, Đ 2015, The blooming development of dissertation help, 3rd edn, MAAS Education Technology, Ho Chi Minh.

     3Bốn tác giả trở lên:

Dissertation help was… (MAAS et al. 2015)

MAAS et al. (2015) stated…

MAAS et al. (2015, p.53) stated that “dissertation help…”

“Dissertation help…” (MAAS et al. 2015, p.53)

     2Hai đến ba tác giả:

Anh, Đ & Diem, V 2015, The blooming development of dissertation help, 3rd edn, MAAS Education Technology, Ho Chi Minh.

     3Bốn tác giả trở lên:

Anh, Đ, Diem, V, Huong, N & Thien, T 2015, The blooming development of dissertation help, 3rd edn, MAAS Education Technology, Ho Chi Minh

Nguồn: MAAS.VN