Lịch đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp trường và Giáo trình nội bộ năm học 2014 - 2015

STT CHỦ NHIỆM/ CHỦ BIÊN TÊN ĐỀ TÀI/ GIÁO TRÌNH KHOA/ PHÒNG NGÀY  THỜI GIAN  HỘI ĐỒNG
1 ThS. Trương Thái Minh Thực tập động cơ xăng 2 Khoa Cơ khí động lực Sáng thứ 3 - Ngày 02/12/2014  8h  Phòng QLKHCN & HTQT mời
2 ThS. Lâm Văn Quốc Thực tập Diesel Khoa Cơ khí động lực  8h40 
3 ThS. Lâm Quốc Châu Thực tập Điện Ô tô 2 Khoa Cơ khí động lực 9h20
4 Nguyễn Thành Công Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Công thương TP.HCM Khoa Kế toán - TCNH Sáng thứ 4 - Ngày 03/12/2014 8h
5 Nguyễn Trọng Phương Tác động của hệ thống kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin trên Báo cáo tài chính của các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán tại TP.HCM Khoa Kế toán - TCNH 8h30
6 ThS. Nguyễn Kim Nam Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường Cao đẳng Công thương để học Cao đẳng Khoa Quản trị kinh doanh 9h
7 Lê Văn Trung Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng cho sinh viên năm thứ nhất tại trường Cao đẳng Công thương TP.HCM Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng  9h30 
8 Nguyễn Đức Cường Khảo sát thành phần hóa học lá xoài Khoa CN Hóa học  10h 
9 Nguyễn Anh Tú Nghiên cứu và chế tạo máy in 3D Khoa CN Thông tin 10h30
10 ThS. Nguyễn Kim Suyên Nghiên cứu, thiết kế và thi công bộ thí nghiệm thực hành "Điện tử nâng cao" phục vụ giảng dạy tại trường CĐ Công thương TP.HCM Khoa Điện - Điện tử Sáng thứ 5 - ngày 04/12/2014 8h
11 ThS. Mai Văn Lê Thiết kế và thi công mô hình tủ tụ bù ứng động 3 cấp Khoa Điện - Điện tử 8h30
12 ThS. Đỗ Phương Nam Mô hình thí nghiệm điều khiển tốc độ AC Servo dùng PLC S7-1200 Khoa Điện - Điện tử 9h
13 ThS. Dương Thanh Tùng Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot vẽ tranh Khoa Cơ khí 9h30
14 ThS. Huỳnh Hà Nghiêm Trang Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa 2 tấm (Sản phẩm là Logo trường CĐ Công thương TP.HCM) Khoa Cơ khí 10h

Trân trọng mời cán bộ - giảng viên quan tâm tới dự.
 Phòng QLKHCN&HTQT.