Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ

P. QLKH - HTQT kính thông báo lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2014.

- Đề tài Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy cắt vải cuộn hoạt động theo 2 chế độ tự động và bán tự động - Ts. Bùi Mạnh Tuân

- Đề tài Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy in 4 màu tự động sử dụng in nhãn hàng may mặc dạng cuộn - Ts. Nguyễn Anh Tuấn

Địa điểm: Văn phòng Bộ Công Thương tại Miền Nam, 45 Trần Cao Vân, Quận 3, Tp. HCM

Thời gian: 09.00 ngày 05/02/2015

Kính mời Quý thầy, cô quan tâm đến dự

P. QLKH - HTQT