Công ty Intel Products Việt Nam tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên sản xuất

Công ty Intel Products Việt Nam tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên sản xuất năm 2014. Thông tin mô tả công việc, thời gian và cách thức nộp hồ sơ vui lòng xem file PDF đính kèm.