HỘI THẢO EMVITET PROJECT’S FINAL SEMINAR “EMPOWERING CAPACITY BUILDING TOWARDS EDUCATION 4.0 – EMVITET PROJECT’S RESULTS”

13-05-2022 quanly

HỘI THẢO EMVITET PROJECT’S FINAL SEMINAR

“EMPOWERING CAPACITY BUILDING TOWARDS EDUCATION 4.0 – EMVITET PROJECT’S RESULTS”

Ngày 10 và 11 tháng 05 năm 2022, tại Trường Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM đã tổ chức hội thảo EMVITET Project’s final seminar “Empowering capacity building towards education 4.0 – EMVITET project’s results”. Tham dự Hội thảo có Ban điều hành dự án EMVITET và đại diện lãnh đạo các trường đại học đối tác dự án tại Việt Nam: PGS.TS. Ngô Văn Thuyên – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), điều phối viên dự án EMVITET tại Việt Nam; TS. Lâm Thành Hiển – Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng; PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng; TS. Bùi Văn Trí – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; ThS. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Phạm Văn Quân – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; TS. Lê Văn Luận – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; cùng hơn 300 thầy cô và sinh viên từ các trường thành viên dự án cùng tham gia tại hội trường và buổi livestream trực tuyến.

Hội thảo “Empowering capacity building towards education 4.0 – EMVITET project’s results” là hội thảo tổng kết các cột mốc đáng nhớ và thành tựu đạt được trong kế hoạch thực hiện dự án EMVITET (Empowering Vietnamese VET Teachers for Transformation towards Education 4.0 – Tăng cường năng lực cho giảng viên Việt Nam hướng đến giáo dục 4.0). Tham gia dự án này có 03 đối tác tại Châu Âu là Trường Đại học Khoa học và Ứng dụng Häme (HAMK, Phần Lan), Đại học Dublin (Ireland), Đại học Katholieke (Bỉ) và 06 trường đại học, Cao đẳng Việt Nam tham gia gồm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Những nội dung chính của Hội thảo “Empowering capacity building towards education 4.0 – EMVITET project’s results” tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh là:

  1. ePortfolio empowering student learning and sharing teacher’s perspective on ePortfolio
  2. Engaging assessment with digital tools
  3. Technology enhanced active learning in vocational education
  4. Inspiring digital tools for better motivation
  5. New roles of teachers & students in learning ecosystem

Bài viết khác