Xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, Khoa CNHH – TP

16-03-2022 quanly

Xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở

Khoa CNHH – TP

Ngày 15 tháng 03 năm 2022, thực hiện kế hoạch số 249/ KH-CĐCT ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022 và căn cứ quyết định số 179/ QĐ-CĐCT ngày 10 tháng 03 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2022, Hội đồng đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài đối với các đề tài thuộc khoa Công nghệ hóa học – thực phẩm:

  • Đề tài Nghiên cứu phát triển sản phẩm từ bã đậu nành, chủ nhiệm đề tài Ths Nguyễn Thị Sao Ly
  • Đề tài Xác định giá trị F-value của cơm ăn liền, chủ nhiệm đề tài Ths Nguyễn Thị Thảo Loan

Bài viết khác