Xét duyệt thuyết minh đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, Khoa CNHH – TP

26-03-2022 quanly

Xét duyệt thuyết minh đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học 

Khoa CNHH – TP

 

Ngày 22 tháng 03 năm 2022, thực hiện kế hoạch số 249/ KH-CĐCT ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022 và căn cứ quyết định số 178/ QĐ-CĐCT ngày 10 tháng 03 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2022, Hội đồng đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài đối với các đề tài thuộc khoa Công nghệ hóa học – thực phẩm:

  • Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ và khuếch tán Vitamin B6 trong gạo; Chủ nhiệm đề tài: Sv. Nguyễn Thị Kim Hạnh, Lớp CCQ2021C; Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Thảo Loan
  • Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ và khuếch tán Vitamin B2 trong gạo; Chủ nhiệm đề tài: Sv. Huỳnh Thanh Phong, Lớp CCQ2021C; Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Thảo Loan

Bài viết khác