Xét duyệt thuyết minh giáo trình nội bộ đợt 3 – Khoa CNHH – TP

16-03-2022 quanly

Xét duyệt thuyết minh giáo trình nội bộ đợt 3 – Khoa CNHH – TP

Ngày 14 tháng 03 năm 2022, thực hiện kế hoạch số 248/ KH-CĐCT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai đăng ký biên soạn giáo trình nội bộ năm học 2021 – 2022 và căn cứ quyết định số 118/ QĐ-CĐCT ngày 02 tháng 03 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá thuyết minh đề cương giáo trình nội bộ đợt 3, năm học 2021 – 2022, Hội đồng đã tổ chức xét duyệt thuyết minh, đề cương giáo trình năm học 2021 – 2022 đối với các giáo trình thuộc khoa Công nghệ hóa học – thực phẩm:

  • Giáo trình Công nghệ chế biến ra củ quả lương thực và ngũ cốc, chủ biên Ths Nguyễn Thị Thảo Loan
  • Giáo trình Nguyên liệu và phụ gia thực phẩm, chủ biên Ths Võ Hoài Văn
  • Giáo trình Công nghệ chế biến các sản phẩm từ thịt, cá, sữa, chủ biên Ths Nguyễn Thị Sao Ly

Tại buổi họp, các tác giả trình bày thuyết minh đề cương giáo trình; các thành viên hội đồng nhận xét, phản biện, đặt câu hỏi, trao đổi ý kiến chi tiết và cởi mở. Qua đánh giá, nhìn chung đề cương các giáo trình đã cụ thể hóa được nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học được quy định trong chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra.

Tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, các tác giả sẽ chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề cương chương trình phê duyệt và tiến hành biên soạn giáo trình đảm bảo đúng chất lượng, đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu giảng dạy học tập của giảng viên và sinh viên.

Bài viết khác