Xét duyệt thuyết minh giáo trình nội bộ đợt 3 – Khoa Giáo dục thể chất-Quốc phòng

18-04-2022 quanly

Xét duyệt thuyết minh giáo trình nội bộ đợt 3

Khoa Giáo dục thể chất-Quốc phòng

Hôm nay, ngày 14/04/2022, Hội đồng đánh giá nghiệm thu giáo trình nội bộ Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM đã tiến hành họp đánh giá nghiệm thu giáo trình nội bộ: Giáo dục quốc phòng và an ninh do Ths. Nguyễn Trung Lục, Trưởng khoa Giáo dục thể chất-Quốc phòng làm chủ biên cùng nhóm Giảng viên biên soạn.

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo hiện nay là rất quan trọng và cần thiết. Nó là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo bậc Cao đẳng, được áp dụng cho tất cả các ngành, nghề đào tạo hiện nay của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM.

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; Kiến thức về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Đó cũng chính là lý do để Tác giả và nhóm biên soạn đã dành tâm huyết và kiến thức chuyên môn của mình để biên soạn ra cuốn giáo trình nội bộ Giáo dục quốc phòng và an ninh trong vòng 4 tháng, nhằm phục vụ công tác dạy học và nghiên cứu cho Thầy trò nhà trường.

Tại buổi họp còn có sự tham gia đánh giá của 02 chuyên gia khách mời là Ts. Lê Đức Lự, Trưởng khoa KH-XH Trường Quân sự Quân đoàn 4 và Ths. Nguyễn Văn Việt, Trưởng khoa quân sự địa phương Trường Quân sự QK7. Hội đồng Khoa học và chuyên gia khách mời đã có những nhận xét và đánh giá cụ thể, sâu sắc và khách quan về các hạng mục nội dung của giáo trình. Kết quả giáo trình được công nhận Đạt có chỉnh sửa.

Bài viết khác